Блог

“Амар хялбарын номлол бус ажил хөдөлмөр, өрнүүн тэмцлээр дүүрэн Цуцашгүй тэмүүлсэн амьдралын тухай номлохыг хүснэм би.  Амжилтийн дээд амар хялбарыг хүсэгчдэд бус аюул занал, зовлон зүтгүүр, ажил хөдөлмөрийн хүнд хэцүүгээс айн зугтахгүй бат зогсож сүр жавхлант ялалтыг хүртэх ялан дийлэгчд...

Дэлгэрэнгүй